Όλη η παραγωγή γίνεται στην εξελιγμένη μονάδα μάς στην Κω


Τα έργα μας ξεχωρίζουν για την ποιότητα των προϊόντων μας και για το τελικό τους αποτέλεσμα.

Όλα τα έργα που παραδίδουμε είναι σχεδιασμένα και υπογράφονται από επώνυμους αρχιτέκτονες με χαρακτηριστικά που τα καθιστούν μοναδικά.

Η παραγωγή μας βασίζεται στην άρτια τεχνολογική και μηχανολογική υποδομή, στην τεχνογνωσία και στην εμπειρία.

Vestal παραγωγή στην Κω
Vestal παραγωγή στην Κω