Φροντίδα για το
περιβάλλον

Προϊόντα με υψηλή αισθητική και τεχνολογική ποιότητα που προορίζονται να έχουν διάρκεια στον χρόνο με χαμηλό αντίκτυπο στην παραγωγή αποβλήτων.

Όλα τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ξύλου, που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων μας, χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, ( πράσινη ενέργεια ) για την θέρμανση των εγκαταστάσεων μας.

Με αυτήν την πρακτική μας Προστατεύουμε το περιβάλλον. Εξοικονομώντας ρύπους από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Τα υλικά μας επιλέγονται για να επηρεάσουν θετικά την υγιεινή των χώρων διαμονής και εργασίας ενώ παράλληλα χρησιμοποιούμε πιστοποιημένες πρώτες ύλες με όσο το δυνατόν λιγότερο περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η βαφές των προϊόντων μας γίνονται αποκλειστικά με βερνίκια μη τοξικά με βάση το νερό. ISO 14001:2004 Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Διαρκή Βελτίωση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων Μέσω Ελαχιστοποίησης Κατανάλωσης Φυσικών Πόρων.

Οι πρώτες ύλες ξυλείας που χρησιμοποιούμε φέρουν το σήμα fsc και δύναται μετά από αίτημα να δοθεί στους πελάτες μας.