Το τμήμα
έργων
Πάντα δίνουμε στον συνεργάτη μας περισσότερα
Αναλύουμε τα σχέδια σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο και κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλα τα μέρη επίπλου και όλες της ξύλινες κατασκευές σε ένα έργο έτσι ώστε να παραδοθεί έτοιμο για να λειτουργήσει.
Νίκος Σκουμπουρδής Co-owner & Ceo
Γιώργος Σκουμπουρδής Co-Owner